„Do šrotu s tím!“

Staré železo, které se dostane do šrotu je cenou druhotnou surovinou! Recyklace kovů šetří energii, emise, vodu a tedy životní prostředí. Při výrobě například stavební oceli se využije až 95 % z recyklované složky. Co se děje se šrotem, který se k nám dostane? Po vytřídění se kovový odpad v hutích taví, přepálením se nekovové části vyčistí a vzniká nový kovový produkt, který lze za určitých podmínek recyklovat do nekonečna.

Každý z nás se podílí na kvalitě životního prostředí! Když už odpad produkujeme stále ve větší míře, je o to důležitější zaměřit se na třídění a následnou recyklaci. V našem podnikání se snažíme minimalizovat odpady určené ke skládkování. Rozvíjíme technologie tak, abychom se přiblížili bezodpadovému hospodářství.

Takže nebuďme lhostejní a recyklujme.