Jsme oprávněnou osobou na regeneraci průmyslových olejů.

Co umíme?

Váš znečištěný olej od Vás odebereme, zregenerujeme a následně Vám vrátíme k opětovnému použití.

A jaké oleje jsme schopni regenerovat?

 • odpadní minerální řezné oleje do obsahu vody 20 %
 • syntetické řezné oleje do obsahu vody 20 %
 • snadno biologicky rozložitelný řezný olej do obsahu vody 20 %
 • chlorované hydraulické minerální oleje
 • nechlorované hydraulické minerální oleje
 • syntetické hydraulické oleje
 • snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

Jiné hydraulické oleje

 • chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
 • nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
 • syntetické motorové, převodové a mazací oleje
 • snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
 • jiné motorové, převodové a mazací oleje
 • minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
 • minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
 • syntetické izolační a teplonosné oleje
 • snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
 • iné izolační a teplonosné oleje
 • olej z odlučovače oleje
 • olej a tuk rostlinného původu

V případě Vašeho zájmu bude další postup tento

 1. osobní schůzka ve Vaší firmě a odebrání vzorku oleje
 2. provedení laboratorní analýzy
 3. dohodnutí ceny výkupu, případně zpětného odběru
 4. odvoz olejů z Vaší firmy do našeho zařízení (a případně i zpět při použití zpětného odběru)
 5. vystavení písemného potvrzení o přijetí odpadu do zařízení
 6. fakturace